Brandweerboek

Uit vrees voor het verloren gaan of in de vergetelheid raken van de geschiedenis van hun brandweercorpsen heeft een groep oud brandweermannen een aantal jaren foto materiaal en verhalen verzameld uit officiële en uit persoonlijke archieven. Klaas Oosterkamp heeft vanuit deze unieke verzameling verhalen een prachtige geschiedenis geschreven. Jan Ontwerpt het boek 'Tot straks…', met de passie van de groep oud brandweermannen en hun jarenlange volhardende zoektocht als inspiratie.

 

 

 

Bezoek drukkerij

Het uiteindelijk vorm krijgen van het boek was voor de brandweermannen een mooie afsluiting van een proces dat meerdere jaren heeft geduurd. De vele uren die ze in het project gestoken hebben, de zorgvuldig uit hun verzameling informatie gekozen teksten en beelden, door de schrijver in een verhaal vervat, werd tastbaar met het gereed komen van het boek. Tijdens het drukken van het boek zijn we bij drukkerij VOB Hardenberg geweest waar de nodige uitleg bij het drukproces gegeven werd.

 

• Met de werkgroep naar VOB Hardenberg tijdens het drukken van het boek…

• …waar onder de llichtbak de inktwaardes worden gecontroleerd en waar nodig bijgesteld.

• Een vers gedrukt katern van 'Tot straks…'.